KONTAKT

VÄLKOMMEN

till OffroadKlubben i Blekinge

ROCKS MKs Styrelse

Ordförande:

Jeanette Karlsson

Sekreterare:

Håkan Andersson (SGA Södra BF)

info@rocksmk.se

Kassör:

Per-Åke Blom

Ledamöter:

Marie Mander

Milton Karlsson

Adjungerad ungdom:

Maja Lundqvist

Copyright 2015 Rocks MK webmaster