GAMLA NYHETER

VÄLKOMMEN

till OffroadKlubben i Blekinge

Inbjudan Deltävling 2:6 ROCKS-

Mixen 2018 Trial 21/4 2018 i Näsum

 

Välkommen till tävling 2:6 i ROCKS-Mixen, en trialtävling i Hultagårdens grustag, Näsum (NÖ Skåne). Tävlingen går enligt SBFs ORE-/ORT-reglemente. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA: s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.


1. Tävlingsarrangör är ROCKS MK.

Tävlingsort: Näsum

Datum: 21 april 2018

2. Tävlingsledare: Håkan Andersson 072-322 48 55

Teknisk Chef: Maja Lundqvist

Sekreterare: Marie Mander

Säkerhetschef: Per-Åke Blom

Miljöchef: Milton Karlsson

3. Domarordförande: Sam Claësson 070-583 03 84

4. Tävlingsform: Tävlingen är en biltrial 4x4 för alla terrängfordon enligt SBFs ORE- och ORT-reglemente (se http://www.sbf.se/Regler/Offroad/). Tävlingen består av 5 banor som körs två varv.

5. Tävlingsplats: Hultagårdens grustag, Näsum, skyltat från väg 116.

Lat: 56.19481141727926

Long: 14.51468810699464

WGS-84: N 56 11.689, E 14 30.881

6. Tidsplan:

09.00-10.30 Besiktning och anmälan

10.45 Förarsammanträde

11.00 Första start

Tävlingen avslutas när alla tävlande lämnat in sina varvkort, dock senast 16.00.

Resultatlistan anslås 30 min efter avslutad tävling

17.00 Prisutdelning på Västanå Skola, Västanåvägen 123, Näsum.

17.30 Middag för tävlande och funktionärer på Västanå Skola.

7. Deltagare: Alla är välkomna. Det är krav på licens, PR-licens tillåten.

   Nationell 1025:- (debutant 590:-)

   Junior (tom 18 år) 480:- (debutant junior 355:-)

   Bilsport enkel 390:-

   PR-licens 150:-

   Tillfällig licens 330:- (för dig med vilande licens).

Alla licenser ordnas på IdrottOnline minst 5 dagar innan tävlingsdatum. Det kommer endast gå att ordna PR-licens hos arrangören, vilket måste meddelas senast 15/4. Frågor om licenser och utbildning besvaras av Håkan Andersson 072 322 48 55. Max 40 tävlande. Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

8. Tillåtna bilar: Enligt SBF’s tekniska reglemente för ORE och ORT.

Fordonsklasser ORT (ORE klassas in efter säkerhets- och ombyggnadsgrad):

    Original

    Standard

    Modifierat

    Promodifierad

    Prototyp

9. Anmälningsavgift: 600 kr. I anmälningsavgiften ingår middag på kvällen för tävlingsekipaget. Övriga middagsgäster betalar 100 kr för middagen och detta meddelas och betalas vid anmälan.

Tävlingen är en deltävling i ROCKS Mixen 2018, som består av 6 tävlingar. Vid anmälan till hela ROCKS Mixen 2018 får man en tävling gratis, vilket förutsätter föranmälan och då blir anmälningsavgiften

3000 kr. Se mer info nedan.

10. Anmälan sker genom förbetalning och på rocksmk@outlook.com senast den 15/4. Anmälan skall innehålla för- och efternamn, postadress, telefonnummer, mailadress, licenstyp (Senior/Junior) och klubbtillhörighet för tävlande och codriver, bilmodell och klass, samt ev extra middagsgäster.

Förbetalning sker på bg 267-5585, ange förarens namn i meddelandet.

Möjlighet för efteranmälan i mån av plats. 

11. Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

12. Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam skall finnas på fordonet.

13. Priser tilldelas de tre främsta i varje klass. Särskiljning enligt ORT-regler.

14. För upplysningar kontakta Håkan Andersson 072-322 48 55 (kväll och helg).

15. Återbud meddelas på rocksmk@outlook.com.

16. Toalett och matförsäljning finns under tävlingsdagen. Möjlighet för övernattning finns på området, övriga tips se www.rocksmk.se.

17. Media, PR-ansvarig: Jeanette Karlsson 0703-45 65 25.


Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsport-förbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.


Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.


PM 1 Ändringar i Inbjudan


Föranmälda ekipageInbjudan Deltävling 1:6 ROCKS Mixen 2018

Roadbook 10/2 2018 i Hästveda


Välkommen till deltävling 1:6 i ROCKS Mixen 2018. Tävlingen går enligt SBFs ORE reglemente, dvs en nybörjartävling på lokal nivå för dig som vill prova på och lära dig mer om vad en Offroad-tävling kan innebära.


Inbjudan


1. Tävlingsarrangör: ROCKS MK,

Tävlingsort: Hästveda

Tävlingsdatum: 10/2 2018


2. Tävlingsledare: Håkan Andersson 072 322 48 55

Teknisk chef: Maja Lundqvist

Miljöchef: Jeanette Karlsson


3. Domarordförande: anges i PM


4. Tävlingsform: Roadbook enligt ORE (http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/offroad/ore_tavlingsregler-2017.pdf).

Tävlingen längd: ca 65 km, och kommer endast gå på bra vägar.


5. Tävlingsplats: Hästveda FRC, Harabacken motorstadion/Hästveda 504


6. Tidsplan:

Lunch och förarsammanträde: 12.00

Besiktning: kl 12.30

Första start: kl 13.00

Tävlingen avslutas: kl 17.00

Resultatlistan anslås: kl 17.20

Prisutdelning: kl 17.30


7. Deltagare: Alla är välkomna. Tävlingen kräver att deltagande team åtminstone har en förare och en kartläsare. Det är krav på licens, PR-licens tillåten.

Nationell 1025:- (debutant 590:-)

Junior (tom 18 år) 480:- (debutant junior 355:-)

Bilsport enkel 390:-

PR-licens 150:- (utom tävlan)

Tillfällig licens 330:- (för dig med vilande licens).

Alla licenser ordnas på IdrottOnline minst 5 dagar innan tävlingsdatum. Det kommer endast gå att ordna PR-licens hos arrangören, vilket måste meddelas senast 4/2. Frågor om licenser besvaras av Jeanette Karlsson 0703 45 65 25.


8. Tillåtna fordon: Enligt SBFs ORE regler, skattat, besiktigat och försäkrat. Max 3,5 ton (undantaget Tgb 13/20). Fordonet måste vara godkänt att framföra på allmän väg.

Startordningen meddelas på förarsammanträdet och de tävlande startar med 2 min mellanrum.

Krav på utrustning i fordonet: 2 st reflexvästar, första förband och varningstriangel.


9. Anmälningsavgift: 600 kr. I avgiften ingår enklare lunch för tävlingsekipaget vid förarsammanträdet.

Tävlingen är en deltävling i ROCKS Mixen 2018, som består av 6 tävlingar. Vid anmälan till hela ROCKS Mixen 2018 får man en tävling gratis, vilket förutsätter föranmälan och då blir anmälningsavgiften 3000 kr. Se mer info nedan.


10. Anmälan sker genom förbetalning och på rocksmk@outlook.com senast den 4/2. Anmälan skall innehålla för- och efternamn, postadress, telefonnummer, mailadress, licenstyp (Senior/Junior) och klubbtillhörighet för tävlande och kartläsare, bilmodell och registreringsnummer.

Förbetalning sker på bg 267-5585, ange förarens namn i meddelandet.

Möjlighet för efteranmälan i mån av plats.


11. Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam skall finnas på fordonet.


12. Priser tilldelas de tre främsta i deltävlingen och poäng enligt nedan i ROCKS Mixen 2018.


13. Upplysningar: Håkan Andersson tfn 072 322 48 55


14. Media, PR-ansvarig: Jeanette Karlsson 0703-45 65 25.


15. Tävlingens genomförande: Tävlingen är en Roadbook-tävling med noter. Längs vägen kommer det finnas ett antal kontroller att notera på tidkortet.


Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.


Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.


Information ROCKS Mixen 2018


ROCKS Mixen 2018 består av 6 deltävlingar. Anmälningsavgift per tävling: 600 kr, vid anmälan till hela ROCKS Mixen 2018 3000 kr.


1:6 Roadbook I  10/2  Hästveda (efter årsmötet) inkl lunch.


2:6 Trial I  21/4  Näsum med efterföljande middag.


3:6 Orientering  30/6  Skälmershult (samtidigt som sommarträffen - träffen ingår i anmälningavg), med efterföljande middag.


4:6 Trial II  1/9  Näsum med efterföljande middag.


5:6 HöstChallenge  29/9  Hästveda med efterföljande middag.


6:6 Roadbook II  15/12  Näsum med efterföljande Hjulbord och prisutdelning.


Poängräkning i ROCKS Mixen 2018


Placering Poäng

1              25

2              23

3              21

4              20

5              19

osv           osv

Tävlingsinbjudan

Välkommen till Trial-tävling den 8 april i Hultagårdens grustag, Näsum (NÖ Skåne). Tävlingen går enligt SBFs ORT- samt ORE-reglemente.


Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA: s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.


1. Tävlingsarrangör är ROCKS MK

b. Tävlingsort: Näsum

c. Datum: 170408

2. Tävlingsledare: Jeanette Karlsson 0703-456525

3. Domarordförande: Sam Claësson

4. Tävlingsform: Tävlingen är en biltrial 4x4 för alla terrängfordon enligt SBF ORT- och ORE-reglemente (se http://www.sbf.se/sportgrenar/offroad/regler/ )

5. Tävlingsplats: Hultagårdens grustag, Näsum, skyltat från väg 116

Lat: 56.19481141727926

Long: 14.51468810699464

WGS-84: N 56 11.689, E 14 30.881

6. Tidsplan:

0900-1030 Besiktning och anmälan

1045 Förarsammanträde

1100 Första start

1600 Tävlingen avslutas

1630 Resultatlistan anslås

1645 Prisutdelning

7. Deltagare: Alla är välkomna.

Det är krav på licens, PR-licens tillåten.

Nationell 990:-, Debutant 580:-, Junior (tom 18 år) 475:-, Bilsport enkel 380:-, PR-licens 150:- (utom tävlan) eller Tillfällig licens 320:- (för dig med vilande licens). Alla licenser ordnas på IdrottOnline minst 14 dagar innan tävlingsdatum. Det kommer endast gå att ordna PR-licens hos arrangören, vilket måste meddelas senast 2/4. Frågor om licenser besvaras av Jeanette Karlsson 0703 45 65 25.

8. Tillåtna bilar:

Enligt SBF’s regler för ORT och ORE. För vagnbok och övriga tekniska frågor kontakta i första hand Mikael Larsson 070 586 63 88.

9. Fordonsklasser ORT (ORE klassas in i ORT efter säkerhets- och ombyggnadsgrad)

Original

Standard

Modifierat

Promod och Prototyp

10. Anmälningsavgift: 400kr

11. Anmälan på info@rocksmk.se senast 2 april. Möjlighet för efteranmälan i mån av plats.

12. Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam skall finnas på fordonet.

13. Priser tilldelas de tre främsta i varje klass.

14. Särskiljning enligt ORT-regler.

15. Möjlighet för övernattning finns på området. Toalett och matförsäljning finns under tävlingsdagen. För upplysningar kontakta Jeanette Karlsson, 0703 45 65 25.


Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsport-förbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.


Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.


For information in english, please follow this link.Trial ORE/ORT

Tävlingsinbjudan

Välkommen till Trial-tävling den 9 april i Hultagårdens grustag, Näsum (NÖ Skåne). Tävlingen går enligt SBFs ORT- samt ORE-reglemente.


Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA: s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.


1. Tävlingsarrangör är ROCKS MK

b. Tävlingsort: Näsum

c. Datum: 160409

2. Tävlingsledare: Roger Jönsson 0708265106

3. Domarordförande: Sam Claësson

4. Tävlingsform: Tävlingen är en biltrial 4x4 för alla terrängfordon enligt SBF ORT och ORE (se http://www.sbf.se/sportgrenar/offroad/regler/ )

5. Tävlingsplats: Hultagårdens grustag, Näsum, skyltat från väg 116

Lat: 56.19481141727926

Long: 14.51468810699464

WGS-84: N 56 11.689, E 14 30.881

6. Tidsplan:

0900-1030 Besiktning

1045 Förarsammanträde

1100 Första start

1600 Tävlingen avslutas

1630 Resultatlistan anslås

1645 Prisutdelning

7. Deltagare: Alla är välkomna.

Det är krav på licens, PR-licens tillåten.

Licensutbildning sker den 19/3 i Näsum (se mer info www.rocksmk.se).

Nationell 970:-, Debutant 570:-, Bilsport enkel 375:-, PR-licens 150:- (utom tävlan) eller Engångslicens 310:- (för dig med vilande licens). Alla licenser ordnas på IdrottOnline minst 14 dagar innan tävlingsdatum. Det kommer endast gå att ordna PR-licens hos arrangören (meddelas senast 4/4). Frågor om licenser besvaras av Håkan Andersson 070 254 87 50 och Roger Jönsson 070 826 51 06.

8. Tillåtna bilar:

Enligt SBF’s regler ORT och ORE. Vagnbok kan utfärdas/förnyas enligt överenskommelse senast 4/4. För vagnbok och övriga tekniska frågor kontakta Håkan Andersson 070 254 87 50.

9. Fordonsklasser ORT (ORE klassas in i ORT efter säkerhets- och ombyggnadsgrad)

Original

Standard

Modifierat

Promod och Prototyp

10. Anmälningsavgift: 400kr

11. Anmälan på info@rocksmk.se innan 4 april. Möjlighet för efteranmäla i mån av plats.

12. Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam skall finnas på fordonet.

13. Priser tilldelas de tre främsta i varje klass.

14. Särskiljning enligt ORT-regler.

15. Möjlighet för övernattning finns på området. Toalett och matförsäljning finns under tävlingsdagen. För upplysningar kontakta Håkan Andersson, 0702548750.


Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsport-förbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.


Årsmöte 19 februari

Den 19 februari är det dags för årsmöte igen. Alla medlemmar hälsas välkomna till Köpmannagården i Karlshamn kl. 19.00. Har du inte betalt din medlemsavgift, finns alla uppgifter under fliken "Föreningsfakta" här på hemsidan.


Årsmöteshandlingar


Efter mötet kan man stanna och äta till självkostnadspris. Mat måste förbeställas (se Meny på hemsidan www.kopmannagarden.se

OBS! Sidan fungerar inte på mobilen). Hör av dig till Håkan på sms eller mail info@rocksmk.se om vad du vill äta och hur många ni blir.


Det finns vakanta platser i Styrelsen. Vid intresse, maila info@rocksmk.se

HöstChallenge 2015

Välkommen till HöstChallenge den 5 september i Hästveda. Tävlingen går enligt SBFs ORE reglemente, dvs en Nybörjar-Challenge på lokal nivå för dig som vill prova på och lära dig mer om vad en Challengetävling kan innebära.


INBJUDAN


TÄVLINGSREGLER


Sommarträffen inställd

Den 14 juni samlades sex Rocksare (varav tre var styrelseledamöter) på medlemsmöte för att prata om kommande arrangemang. Endat två medlemmar lämnade åretbud. På grund av medlemmarnas bristande intresse för att arrangera en sommarträff, kommer vi inte ha någon i år.
Medlemsträff 9/5

Välkommen till ROCKS MKs medlemsmiddag den 9 maj. Vi kommer träffas på Wok House i Hässleholm kl. 18.00. Alla medlemmar är varmt välkomna till denna trivselkväll. Mat och dryck till självkostnadspris. Alla funktionärer som hjälpte till på Trialtävlingen bjuds på maten av klubben. Anmälan måste ske senast sönd 26 april till info@rocksmk.se eller 070-254 87 50 för bordsbokning.


Välkomna!


Inbjudan till Trial ORT/ORE ROCKS MK

Välkommen till Trial-tävling den 18 april i Hultagårdens grustag, Näsum (NÖ Skåne). Tävlingen går enligt SBFs ORT- samt ORE-reglemente.


Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA: s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.


1. Tävlingsarrangör är ROCKS MK

b. Tävlingsort; Näsum

c. Datum; 150418

2. Tävlingsledare; Roger Jönsson 0708265106

3. Domarordförande; Sam Claësson

4. Tävlingsform; Tävlingen är en biltrial 4x4 för alla terrängfordon enligt SBF ORT och ORE 

(se http://www.sbf.se/sportgrenar/offroad/regler/ )

5. Tävlingsplats; Hultagårdens grustag, Näsum, ca 4 km norr om Näsum mot Olofström, ROKS MK-skyltar från väg 116.

Lat: 56.19481141727926

Long: 14.51468810699464

WGS-84: N 56 11.689, E 14 30.881

6. Tidsplan:

0900-1030 Besiktning

1045 Förarsammanträde

1100 Första start

1600 Tävlingen avslutas

1630 Resultatlistan anslås

1645 Prisutdelning

7. Deltagare: Alla är välkomna.

Det är krav på licens, PR-licens tillåten.

Licensutbildning sker den 28/2 i Hästveda, samt 28/3 i Näsum

(se mer info ovan).

Nationell 940:-, Debutant 560:-, Bilsport enkel 360:-, PR-licens 150:- eller Engångslicens 300:- (för dig med vilande licens). Alla licenser ordnas på SBF online minst 14 dagar innan tävlingsdatum. Det kommer endast gå att ordna PR-licens hos arrangören. Frågor om licenser besvaras av Håkan Andersson 070 254 87 50 och

Roger Jönsson 070 826 51 06.

8. Tillåtna bilar;

Enligt SBF’s regler ORT och ORE. Vagnbok kan utfärdas/förnyas enligt överenskommelse senast 5/4. För vagnbok och övriga tekniska frågor kontakta Håkan Andersson 070 254 87 50.

9. Fordonsklasser ORT (ORE klassas in i ORT efter säkerhets- och ombyggnadsgrad)

Original

Standard

Modifierat

Promod

Prototyp

10. Anmälningsavgift; 400kr

11. Anmälan på info@rocksmk.se innan 5 april. Möjlighet för efteranmäla i mån av plats.

12. Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam skall finnas på fordonet.

13. Priser tilldelas de tre främsta i varje klass.

14. Särskiljning enligt ORT-regler.

15. Upplysningar; 0702548750 Håkan Andersson


Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsport-förbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.


Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.


Övriga uppgifter:

Enklare matservering kommer finnas på området.

Bajamaja kommer finnas på området.
Licensutbildning

För alla som ska medverka på tävlingar i Offroad ordnar vi två licensutbildningar under våren, den 28 februari i Hästveda och den 28 mars i Näsum. Utbildningen är för dig som är funktionär, i tävlingsledningen, tekniker och självklart även tävlande.


Licensutbildning Näsum 28 mars 2015


Utbildning för tävlingsledning samt teknisk C- och B-behörighet (dvs funktionärslicens) och tävlande (dvs förar/Co-driverlicens) i Offroad.

Utbildare: Roger Jönsson och Håkan Andersson ROCKS MK

Kursavgift: 100 kr (inkl lunch och fika)

Kursen börjar kl. 10.00 och avslutas runt 17.00. (ändringar kan komma inom kort)

Kursen kommer att hållas på Fritidsgården/Näsums skola. Kyrkvägen 17 i Näsum.

All anmälan sker på info@rocksmk.se senast 20/3. Max 25 platser (först till kvarn).


Det finns även möjlighet att få vagnbok på sin bil klass ORE, ORC och ORT och boken kostar 120:-

Mvh Roger Jönsson och Håkan Andersson

Södra Bilsportförbundet i samarbete med Svenska Bilsportförbundet


ÅRSMÖTE 16/1 -15 kallelse

Vi kommer att samlas på Karlshamns bowlinghall i Väggaområdet den 16/1 2015. Kl 18.00 startar årsmötet enligt dagordningen, som du kan läsa här


ÅRSMÖTESDAGORDNING


Kl 19.00 startar ROCKS MK´s bowlingmästerskap.

För att allt skall ”flyta” vill vi att ni föranmäler deltagande i bowlingmästerskapet innan 10/1 till :

Roger 0708265106 eller Håkan 0702548750.


Bowlingen sker till självkostnadspris ca 150kr/bana. Efter mästerskapet tar vi en bit mat på en restaurang i Karlshamn, även detta till självkostnadspris.

HöstChallenge 2014 ROCKS MK/Hästveda FRC

Den 13 september arrangerade ROCKS MK i samarbete med Hästveda FRC en HöstChallenge i Hästveda/Skälmershult. Tävlingen gick enligt SBFs ORE reglemente, dvs en Nybörjar-Challenge på lokal nivå för de som ville prova på och lära sig mer om vad en Challenge-tävling kan innebära.


Tävlingsmoment I

Slingkörning med olika moment, såsom Trialbana,  dra dumpersdäck, hitta kontroller, blindbock, parkörning med bogserlina. Maxpoäng: 150 p


Tävlingsmoment II

Roadbook-körning på idealtid. Maxpoäng: 100 p


Tävlingsmoment III

Annorlunda orientering med kontroller i skog och längs landsväg. Maxpoäng: 175 p


Resultatlista

1. Team Bergunda  373 p (148/100/125)

2. Team Gul Joakim 360 p (150/100/110)

3. Team Casumo 357 p (137/100/120)

4. Team Tankspridd 353 p (128/100/125)

5. Team  Icon 347 p (147/100/100)

6. Team Svea 257 p (137/70/50)

7. Team Sork II 233 p (88/100/45)

8. Team Sork I 230 p (85/100/45)

9. Team Sork III 228 p (88/100/40)

10. Team Casagrande 207 p (47/100/60)

11. Team Hästveda 178 p (58/100/20)

Foto: Malin Nygren

HöstChallenge 2014

HöstChallenge 5 sept 2015

HöstChallengen bjöd verkligen på höst, ena stunden stod regnet som spön i backen och sedan sken solen på gula löv som blåste i vinden. Men 11 team och ungefär lika många tappra  funktionärer trotsade regnet och begav sig ut på challengeuppdrag i Hästveda.

 

Tävlingen arrangerades av ROCKS MK i samarbete med Hästveda FRC som en ORE nybörjarchallenge som ska kunna passa alla typer av offroadbilar. Teamen skulle genomföra 10 olika moment innan de kunde påbörja nästa varv. Moment 1-6 bestod av olika typer av slingkörning; blindbock, trial, med dumpersdäck, baklänges, idealtid och gissade tider på offroadområdet och folkracebanan i Hästveda, medan moment 7-10 var att lösa eller ta sig till olika kontroller som lottades ut till teamen. Det var allt från att fota Hästvedahästen, Hästveda Mejeri (dock inte det i Umeå), hitta flaggor till ett dopp i Lursjön. De Hästvedabor som inte såg eller hörde en offroadbil den 5/9 var troligtvis på annan ort.

 

Resultat

Halvvägs in i tävlingen hade de 6 bästa teamen samma resultat och tävlingsledningen var rädd för att det skulle behövas någon form av utslagsmoment för att få endast tre team till topp tre. Dock höjdes tempot efter lunch och det löste sig till slut ändå, även om det fortfarande var oerhört jämnt.

 

1. Team 8 Just 4 fun /Magnus Nilsson & Fredrik Hagerin /361 p

2. Team 2 Casumo /Johan Östergren & Stephan Östergren /319 p

3. Team 3 Tankspridd /Jeanette Karlsson & Maja Lundqvist /293 p

4. Team 10 PV röd /Peter Svelander & Andreas Brandell /289 p

5. Team 5 Pokemon /Joakim Bengtsson & Calle Sandkvist /287 p

6. Team 11 /Jan Offersson och Emil Andersson /269 p

7. Team 4 Dummern /Per-Åke Blom & Anton Andersson /264 p

8. Team 6 Bergunda /Bengt Wikefors & Tobias Pettersson /249 p

9. Team 1 Hallsbos hjältar /Hans-Jörgen Mjörnå & Jr Mjörnå /154 p

10. Team 9 Sergant peppar /Mats Berggren & Per Nilsson /30 p

11. Team 7 Pajerokrossaren /Magnus Grankvist & Mathias Nilsson

/27 p

 Medlemsträff 9/5

Den 9 maj samlades 20 Rocksare på Wok House i Hässleholm för trevlig samkväm och som avslutning av Trialtävlingen. Stämningen var på topp och maten var mycket god.

 

 

Bilder från Trialtävlingen

Snygga bilder från Trialtävlingen av fotograf Micke Ovesson på:

http://mixofoto.se/2015-04-18-trailtavling-i-nasum/

 

Filmer finns på youtube, sök på Trial Näsum.

 

Bilder från Sofi Sundmar på:

https://www.facebook.com/sofi.sundmar/media_set?set=a.942590565761084.1073741835.100000304497761&type=1&pnref=story

 Resultat Trial ORT/ORE ROCKS MK

Resultat Trial-tävling den 18 april i Hultagårdens grustag, Näsum.

 

Orginal

1. Daniel Möller Co-driver Mikael Sebelius 70p

2. Fredrik Casagrande Co-driver Casida Casagrande 595p

3. Anna-Lena Rosenqvist 3506p

4. Bengt Martinsson 3560p

 

Standard

1. Jan Offersson Co-driver Helle Rosberg 143p

2. Joakim Hjortby Co-driver Andreas Mörkvik 145p

3. Johan Sandström 186p

4. Christer Johansson 225p

5. Sigismund Feilhauer Co-driver Nicoleta Tataru 1625p

6. Magnus Granqvist 2858p

7. Gunnar Wahlen 3610p

 

Modifierad

1. Emil Svensson 65p

2. Martin Jönsson 5000p

 

Pro-mod

1. Johan Svensson 147p

2. Jesper Nilsson 313p

3. Mikael Svensson Co-driver Marie Löthman 351p

4. Christoffer Larsson 3696p

5. Mikael Larsson 3743p

 

Prototyp

1. Ingmar Johansson Co-driver Andreas Brandell 9p

2. Lars Dahl 21p

 

Vi är väldigt glada för att få anordna en tävling för dessa fantastiska och duktiga team. Det var en härlig dag med mycket aktion, spänning och uppslukad publik. Tack alla som var med och gjorde denna tävling så lyckad!

HjulTräff med Roadbook


Som avslutning på 2017, anordnade vi återigen en Hjulträff. Lördagen den 16 december samlades 25 ROCKSare på Humletorkan i Näsum och bjöds på ett dignande hjulbord.


Nordic Trial 2017


Tack alla fantastiska människor som var med och gjorde Nordic Trial till en otroligt trevlig tillställning! Alla som var där, tävlande, funktionärer, publik och fotografer gjorde dagen till en succé! Vädret var fantastiskt och bidrog säkert en del till vårt publikrekord. Prisutdelning med efterföljande middag, där 50 personer deltog, förstärkte gemenskapen och vi hoppas att vi ses snart igen!


Resultatlista


Original

1. Christer Johansson

2. John Rasby/Carina Lindén


Standard

1. Sven Falck

2. Peder Schütt

3. Per Pettersson/Rozica Pettersson

4. Sigismund Feilhauer/Gabriela Onas

5. Gunnar Wahlén


Promodified

1. Miika Oksanen/Pasi Matilainen

2. Mikael Larsson

3. Christoffer Larsson/Simon Larsson


Prototyp

1. Lars Dahl

2. Ingemar Johansson/Viktor JärnlandSommarträff och nästa tävling

Boka in den 10-12 aug i almanackan, för då kommer vi anordna en kombinerad tävling/träff i Skälmershult. Den 11/8 går den tredje deltävlingen i ROCKS-Mixen och det kommer vara en ORE-orientering i skogen. Inbjudan kommer inom kort! Välkomna!

INSTÄLLD


Prova-På Trial med utbildning i Näsum den 5 maj. Ett ypperligt tillfälle för dig som vill testa, antingen med din egna bil eller så kan du låna bil från klubben. Välkommen med din intresseanmälan till info@rocksmk.se senast den 1 maj.

TId: 15.00-19.00 (ny tid)

Plats: Näsum

Kostnad: 400 kr, Ungdom 15-20 år 200 kr

OBS! Ändrad tid
Trialtävling 21/4

Info till våra underbara Funktionärer!

Samling 09.00

(cafe 08.00)

Vi bjuder som vanligt på lunch och fika.

Efter tävlingen bjuds alla funktionärer till middag på Västanå Skola ca kl. 17.00.Styrelsemöte 1 aug

Vi träffades och hade ett snabbt styrelsemöte och ägnade sedan resten av kvällen för planering inför Nordic Trial den 2 september. Vi diskuterade om vi ska försöka ha en höstträff, någon roadbook och Hjulbord även i år. Vi pratade lite om ROCKS MKs framtid, intresse och aktiviteter 2018.


Inför Nordic Trial har vi gjort en checklista med områden som olika personer är ansvariga för att sköta inför och under tävlingen. Vi behöver funktionärer och hjälp med middagen till kvällen, där det blir prisutdelning, grilltallrik och samkväm. Alla tävlande hälsas välkomna och funktionärer som medverkar under tävlingsdagen bjuds på middagen. Om du inte blivit tillfrågad och vill vara med, tveka inte att höra av dig till info@rocksmk.se.


Årsmöte 4/2 2017

Välkomna på årsmöte den 4 februari kl. 18.00

Vi kommer även denna gång vara på restaurang Köpmannagården i Karlshamn. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna. Mötet har både nyval och omval att hantera. Vid intresse av ledamotspost, kontakta någon i styrelsen.

Kallelse

Dagordning ÅrsmöteMedlemsbrev nov-16

Medlemsbrev för nov 2016 är utskickat. Hör av dig till styrelsen om du inte fått ditt.
Bilmässa Elmia

I påsk är vi några ROCKSare som planerat att åka till Jönköping och gå på bilmässan. Söndag=Familjedag.

Vi ses kanske där den 27/3?


Årsmöte 19/2

OBS! NYTT DATUM OCH TID OCH PLATS

Den 19 februari är det dags för årsmöte igen. Alla medlemmar hälsas välkomna till Köpmannagården i Karlshamn kl. 19.00.

Årsmöteshandlingar


Tävlingmöte 14/12

Den 14 december träffades styrelsen och representanter från 4x4 Halland för att diskutera samarbete vid tävlingar under 2016. Det beslutades att 2016 års tävlingar kommer bli:

*Trial ORT 9/4 Näsum

*Challenge ORC i Svenska Challenge Cupen deltävling IV 13/8 Dragabol, Halmstad

*Challenge ORC i Svenska Challenge Cupen deltävling V 3/9 SkälmershultMedlemsmöte

Tisd 3/11 kl 18.00 är alla medlemmar välkomna till medlemsmöte på Hässleholms motorklubb Hövdinge-gatan 24 i Hässleholm. Klubben bjuder på enklare fika och vi hoppas så många som möjligt kan och vill vara med och diskutera året 2016, dvs tävlingar, träffar och andra arrangemang som medlemmarna i klubben vill ordna och ta del av. Du får gärna anmäla intresse till info@rocksmk.se så vi får ett hum om hur många som kommer.TRIAL ORT/ORE

Den 18 april är det dags för årets Trialtävling. I år bjuder vi även in nybörjare genom ORE-reglementet. Funktionärer sökes med ljus och lykta!!! Anmäl intresse till Håkan på  info@rocksmk.se

Alla funktionärer bjuds på mat och fika.

Publik är varmt välkomna, men tänk på att det kommer vara begränsade serveringsmöjligheter på området.
MEDLEMSBREV

V. 13 skickar vi ut brev till alla medlemmar. Om du inte fått något - hör av dig till Håkan på info@rocksmk.se


Årsmöte 16/1 2015

Vi bjuder härmed in till årsmöte fred 16/1

kl. 18.00 i Bowlinghallen i Karlshamn. Efter avslutat spel och årsmöte går vi ut på stan för en bit mat.

Vänligen,

StyrelsenUTBILDNING I

Den 10-11/1-15 åker Håkan till den kungliga huvudstaden för att utblida sig till licensutblidare.

Hur ska detta sluta.... UTBILDNING II

Under våren kör vi ett nytt race med förar- och funktionärsutbildning Vi kommer försöka hålla för klasserna: Tävlingsledning C & B Tekniker C & B.

Mer info kommer. Copyright 2015 Rocks MK webmaster

Middag med prisutdelning


Efter Nordic Trial den 2 september blir det middag med prisutdelning på Persagårdsvägen 12, ett stenkast från tävlingsområdet. Kvällens kock är German Zamudio - känd från TV-programmet Landgång. Glöm inte att anmäla er till middagen på info@rocksmk.se


Middag med efterrätt: 100 kr/person (barn under 10 år 60 kr).


Anmälan sker senast 26/8 till info@rocksmk.se och förbetalas samtidigt på bg 267-5585. Meddela ev allergier eller specialkost.


OBS! ROCKS MK bjuder alla funktionärer, som hjälpt till under tävlingsdagen, på detta. Anmälan sker senast 26/8 till info@rocksmk.se. Meddela ev allergier eller specialkost.


Nordic Trial ORT 2/9 2017

Inbjudan

For information in english, please follow this link.


PM1/Memo1


Välkommen till Nordic Trial den 2 september i Hultagårdens grustag, Näsum (NÖ Skåne). Tävlingen går enligt SBFs ORT-reglemente.


Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA: s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.


1. Tävlingsarrangör är ROCKS MK.

Tävlingsort: Näsum

Datum: 170902

2. Tävlingsledare: Anders Westling 070-976 28 80

3. Domarordförande: Sam Claësson 070-583 03 84

4. Tävlingsform: Tävlingen är en biltrial 4x4 för alla terrängfordon enligt SBFs ORT-reglemente (se http://www.sbf.se/regler2/Offroad/). Tävlingen består av 5 banor som körs två varv.

5. Tävlingsplats: Hultagårdens grustag, Näsum, skyltat från väg 116.

Lat: 56.19481141727926

Long: 14.51468810699464

WGS-84: N 56 11.689, E 14 30.881

6. Tidsplan:

09.00-10.30 Besiktning och anmälan

10.45 Förarsammanträde

11.00 Första start

Tävlingen avslutas när alla tävlande lämnat in sina varvkort, dock senast 17.00.

Resultatlistan anslås 30 min efter avslutad tävling

17.45 Prisutdelning

7. Deltagare: Alla är välkomna. Det är krav på licens, PR-licens EJ tillåten. Max 40 tävlande. Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

8. Tillåtna bilar: Enligt SBF’s tekniska reglemente för ORT.

Fordonsklasser ORT:

Original

Standard

Modifierat

Promodifierad

Prototyp

9. Anmälningsavgift: 500kr

10. Anmälan på info@rocksmk.se senast 20 augusti. Anmälan skall innehålla för- och efternamn, postadress, telefonnummer, mailadress, licenstyp (Senior/Junior) och klubbtillhörighet för tävlande och codriver, bilmodell och klass. Möjlighet för efteranmälan i mån av plats. 

11. Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

12. Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam skall finnas på fordonet.

13. Priser tilldelas de tre främsta i varje klass. Särskiljning enligt ORT-regler.

14. För upplysningar kontakta Håkan Andersson 072-322 48 55 (kväll och helg).

15. Återbud meddelas på info@rocksmk.se.

16. Toalett och matförsäljning finns under tävlingsdagen. Möjlighet för övernattning finns på området, övriga tips se nedan.

17. Media, PR-ansvarig: Jeanette Karlsson 0703-45 65 25.


Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsport-förbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.


Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

Foto: Peter Henriksson

Trial ORE/ORT 2017

8 april resultatlista


Efter ännu en fantastisk trialtävling med vackert väder, sprutande grus och härlig publik vill vi tacka alla underbara funktionärer och tävlande och hoppas ni återkommer i höst.


RESULTAT:

Prototyp/Promod

1. Viktor Järnlund och Ingmar Johansson

2. Lars Dahl

3. Ingmar Johansson och Viktor Järnlund

4. Christoffer Larsson och Simon Larsson

5. Mikael Larsson


Standard

1. Per Pettersson och Rozica Pettersson

2. Peder Schütt

3. Johannes Kastlund

4. Jan Offersson och Johan Olsson

5. Magnus Nilsson och Fredrik Hagerin

6. Sigmund Feilhauer och Gabriella Onasz

7. Christer Johansson

8. Daniel Möller och Mikael Sebelius

9. Magnus Nilsson och Leonard Persson

10. Magnus Granqvist


Original

1. Kasper Myram

Trialtävlingar 2017

Den 8 april kör vi en favirit i repris, alltså en ORE/ORT.

De 2 september arrangerar vi Nordiska mästerskapen i Trial.


Detta ska bli mycket kul, men kräver också mycket arbete. Vi hoppas alla ni fantastiska funktionärer/tävlande/eldsjälar bokar in dessa datum. Planen är att tävlingarna ska gå i Hultagårdens grustag, Näsum.Hjulträff 17 december

Lördagen den 17 december kommer ROCKS MK anordna en Hjulträff. Vi kommer börja kl. 14.00 med att avnjuta ett julbord på Humletorkan i Näsum. Mätta och glada fortsätter eftermiddagen/kvällen med körning i mörkret. Vi avslutar kvällen med glögg och pepparkakor vid… ja, det får vi se!


Följ med på ett biläventyr i Nordöstra Skåne på gränsen till Blekinge. Vi följer en roadbook som tar oss längs småvägar i ett vinter(?)land. Roadbooken kräver en bra trippmätare (tex bilens, GPS eller något annat system) och någon form av belysning/kartläsarlampa. Som avslutning kommer vi bjuda på glögg och pepparkakor, men ta gärna med eget fika längs vägen.

TIDSPLAN;

KL 14.00 JULBORD, DÄREFTER GENOMGÅNG

ca KL 16.00 FÖRSTA START

ca KL 20.00-21.00 MÅLGÅNG MED AVSLUTNING


KONTAKT; Håkan Andersson 072 322 48 55


Hjulträff kostnader

Bil: 200 kr, men om du betalar 2017 års medlemskap (300 kr) bjuder ROCKS MK på bilkostnaden, dvs gratis!

Julbord: 250 kr/person (barn tom 12 år 150 kr).

Specialerbjudande Julbord Funktionärer 2016: 150 kr. Du anmäler dig som alla andra och skriver även ”Funkis”.

Betalning sker på ROCKS MKs bg: 267-5585 eller swisha till 072 322 48 55 (Håkan Andersson) vid anmälan.


OBS Föranmälan! Anmälan sker via betalning senast 9/12. Ange namn och antal personer samt bilavgift/medlemsavgift. Om ni betalar medlemsavgift för 2017, skicka även ett mail till info@rocksmk.se och ange

*Namn

*Personnummer

*Mailadress

*Adress

*Telefonnummer

för alla familjemedlemmar.


Krav: Bilen måste vara gatlegal, eftersom körningen kommer ske på allmän väg.

Tycker du att detta låter intressant, men saknar egen bil kan in mån av plats få åka med. Kontakta isf Håkan.


Välkommen till Scantec & Plenus Offroad Event den 13 augusti 2016 i Dragabol, Halmstad. Tävlingen går enligt SBFs ORE reglemente med tillägg (se nedan), dvs en Nybörjar-tävling i Offroad för dig som vill prova på och lära dig mer om vad en Offroad-tävling kan innebära. Tävlingen kommer att köras i två klasser, ”Sport” för nybörjare och enklare ombyggda bilar och ”Extreme” för mer erfarna team med högre säkerhetskrav på bilen.

Inbjudan till Scantec & Plenus Offroad Event

Efter en rafflande ösregnande superrolig dag i skogen slutade resultaten av Scantec & Plenus Offroad Event på följande vis.


Klass Extreme

1. Jeanette Karlsson och Per-Åke Boman Blom, 153 p

2. Hans-Jörgen Mjörnå och  Christian Magnusson, 148 p

3. Per Pettersson och Lars Claesson, 138 p

4. Magnus Nilsson och Fredrik Hagerin, 82 p

5. Magnus Granqvist och Mattias Nilsson, 73 p

6. Peder Schütt och Håkan Lindström, 0 p


Klass Sport

1. Leonard Persson och Johannes Kastlund, 60 p

2. Milton Karlsson och Arne Karlsson, 48 p

3. Jonas Ericsson och Conny Thornberg, 36 p

4. Annica Abrahamsson och Alexandra Prytz, 24 p

5. Mattias Extor och Anton Extor, 19 p

6. Jan Offersson och Sonia Arnaboldi, 2 p

7. Benjamin Langholtz och Johan Ringdahl, 0 p


Medlemsträff 21/5

Välkommen till ROCKS MKs medlemsmiddag den 21 maj. Vi kommer träffas på Restaurang Köket kl. 18.00. Köket är en asiatisk restaurang som erbjuder Mongolisk buffé och traditionell kinamat.


Alla medlemmar är varmt välkomna till denna trivselkväll. Mat och dryck till självkostnadspris. Alla funktionärer som hjälpte till på Trialtävlingen bjuds på mat och måltidsdryck av klubben. Anmälan måste ske senast onsd 11 maj till info@rocksmk.se eller 070-254 87 50 för bordsbokning.


Välkomna!

Foto: Sofi Sundmar

Foto: Sofi Sundmar

Foto: Sofi Sundmar

Trial ORE/ORT

9 april resultatlista


Efter ännu en fantastisk trialtävling med vackert väder, sprutande grus och applåderande publik vill vi tacka alla underbara funktionärer och tävlande och hoppas ni vill vara med även nåsta år =)


RESULTAT:

Prototyp

1. Lars Dahl

2. Ingmar Johansson och Viktor

3. Tommi Löytynoja och Mikko Pöysti (FI)

4. Mats Skarphed och Marie Skarphed


Promod

1. Christoffer Larsson

2. Mikael Larsson och Simon Larsson

3. Johan Svensson


Modifierad

1. Christer Johansson

2. Mikael Svensson och Marie Svensson

3. Carl Skarphed och Mattias Strömdahl


Standard

1. Sigmund Feilhauer och Gabriella Onas

2. Magnus Nilsson och Fredrik Hagerin

3. Jan Offersson och Johan Olsson

4. Magnus Granqvist

5. Per Pettersson och Rozica Pettersson

6. Peder Schultz

7. Daniel Möller och Mikael Sebelius


Original

1. Lars Larsson


I år hade vi en debutantklass för ungdomar. Eftersom de körde för första gången och utanför tävlan, så har de inte placerats, utan alla fick ett diplom.


Debutant

Laura Bauer   175 pickar

Denniz Losonci   140 prickar

Anton Andersson   380 prickar

Maja Lundqvist   28 prickar

Oscar Svantesson Mander 220 prickar

Kalle Westling   123 prickar

Simon Martinsson   159 prickar

Oscar Sund   160 prickar


Licensutbildning 19/3

Den 19/3 deltog 11 hungriga fuktionärer och förare på utbildning i Näsum. Ett stort tack till vår eminente utbildare Roger. Som vanligt höll utbildningen en hög klass och i år hann vi även med en kort praktisk del med inriktning mot Trial. Dagen innehöll god mat, intensiva diskussioner och många kloka funderingar.

Blekinge Backcountry Adventure 30 januari

Årets första träff blev välbesökt med 17 deltagande ekipage, som fick en heldag i de Blekingska skogarna. Förutom det tuffa jobbet med att följa noter, fick deltagarna hålla utkik efter viktiga punkter längs vägen, fotografera och lära sig lite om den Blekingska historian. Vi blev även bjudna på korv med bröd medan vi försökte klura ut de rätta svaren på en tipspromenad och omöjliga gåtor.

 

Dagen slutade vid den blåsiga kusten med prisutdelning och spänningen om alla skulle hitta fram - och till slut kom även det sista ekipaget rullande på den lilla strandvägen, välförtjänta av sitt pris: Dagens Kämparinsats.


Tack till ordföranden Roger med sambo Marie som ordnade en så rolig dag till oss!