FÖRENINGSFAKTA

VÄLKOMMEN

till OffroadKlubben i Blekinge

Om ROCKS MK

ROCKS MK är en SBF-ansluten ideell offroadklubb för träffkörning och tävlingsverksamhet i Blekinge. 


 

ROCKS MKs körområden varierar, eftersom vi inte har något permanent körområde i klubben,  men det finns olika markägare som vi kör hos, exempelvis i:

  • Skälmershult, mellan Olofström och Hästveda
  • Blåningsmåla, 3 mil norr om  Karlskrona


Vi passar även på att köra när våra grannklubbar har träff och tävling, såsom Konga, Växjö, Hästveda och Sork.

 


SBF (Svenska Bilsportsförbundet) är den huvudorganisation som vår tävlingsverksamhet verkar under.  Organisationen är i sin tur uppdelad i olika distrikt, och vi tillhör Södra BF. ROCKS MKs sekreterare Håkan Andersson är SGA (Sportgrensansvarig) i distriktet. SGAs uppgift är att driva medlemmarnas frågor, önskemål och åsikter uppåt i organisationen, samt vara behjälplig vid tävlingar mm. Förutom distrikten, har offroaden i SBF ett utskott som behandlar reglementen och tävlingsverksamhet över hela landet. Mer info kan du se på www.offroadutskottet.se
Medlemsavg 2018

Familj: 300 kr

Ungdom: 150 kr (till  och med det året du fyller 20)


Bg: 267-5585


Om du betalar in din medlemsavgift via vårt bankgiro, skriv ditt namn i meddelandefältet och maila övrig info till

rocksmk@outlook.com


Maila följande information om alla familjemedlemmar:

*Namn

*Personnummer

*Mailadress

*Adress

*Telefonnummer

Detta är mycket viktigt  för att vi ska kunna lägga in er som medlemmar på SBF online, så ni ska få ut maximalt av ert medlemskap.
Copyright 2015 Rocks MK webmaster